Banner
Banner
Banner
Banner

Banner

Nzoz genomed > Infano test

Infano test Print

Genetyczne badanie przesiewowe dla noworodków i małych dzieci    

Szereg chorób wrodzonych nie daje objawów klinicznych w pierwszych tygodniach, miesiącach, a nawet latach życia. Niektóre z nich powodują poważne zaburzenia rozwoju intelektualnego, inne ujawniają się nagle, zagrażając zdrowiu i życiu.

W Polsce przesiewowy program badania noworodków, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia, obejmuje tylko wybrane, najczęstsze choroby. Jednak ryzyko wystąpienia większości z tych chorób oceniane jest w tym programie w oparciu o metody pośrednie czyli biochemiczne.

Wykonując jedno badanie genetyczne, jakim jest badanie INFANO, zwiększasz szansę szybkiego i wczesnego wykrycia choroby u dziecka i wczesnego rozpoczęcia leczenia lub profilaktyki.


Zamów badanie. Promocyjna cena do końca 2020 roku - 2 400 PLN

OPIS BADANIA INFANO:

Wykorzystując najnowocześniejszą technologię sekwencjonowania następnej generacji (ang. NGS), badanie INFANO pozwala na wykrycie 74 chorób, które często są bardzo groźne dla zdrowia i życia dziecka, a nie dają objawów w pierwszych miesiącach życia. Dzięki temu wiele dzieci może uniknąć poważnych powikłań, wynikających z późnej diagnozy.

Badanie INFANO ma na celu szybkie rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia przed wystąpieniem nieodwracalnych zmian. Badanie jest bezbolesne dla dziecka i wymaga pobrania jedynie małej próbki śliny (w przypadku noworodków wystarczy krew pępowinowa). Dzięki temu nie narażamy dziecka na dodatkowy stres związany z badaniem.

INFANO jest badaniem genetycznym, na które zgodnie z polskim prawem kieruje lekarz.

Badanie jest przeznaczone dla:

 1. Dzieci tuż po urodzeniu
 2. Małych i starszych dzieci, u których występują mało specyficzne i trudne do zdiagnozowania objawy chorobowe

Decyzję o badaniu rodzice mogą podjąć przed lub po urodzeniu dziecka.

ZALETY BADANIA INFANO:

 • Przyjazne dziecku
 • Bezpieczne
 • Szybkie
 • Dokładne
 • Nowoczesne
 • Kompleksowe

AUTORSKI ZESTAW CHORÓB UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE:

Badanie INFANO wykrywa wybrane choroby uwarunkowane genetycznie. Lista badanych chorób ograniczona jest wyłącznie do tych, gdzie zastosowanie terapii lub profilaktyki może zahamować przebieg choroby u dziecka lub zapobiec powikłaniom. W pierwszej kolejności zależy nam na wczesnym zaraportowaniu informacji o możliwości rozwoju tych chorób, gdzie wczesne zastosowanie leczenia jest niezwykle istotne dla spowolnienia rozwoju choroby.


I. INFANO - zakres podstawowy
3-metylokrotonyloglicynuria MCCC1, MCCC2 Mukopolisacharydoza typu I IDUA
Acyduria argininowo-bursztynianowa ASL Mukopolisacharydoza typu II IDS
Acyduria glutarowa typu 1 GCDH Mukopolisacharydoza typu VI ARSB
Acyduria glutarowa typu 2 ETFA, ETFB, ETFDH Mukowiscydoza CFTR
Acyduria hydroksymetylglutarowa HMGCL Niedobór biotynidazy BTD
Acyduria izowalerianowa IVD Niedobór CPT1 CPT1A
Acyduria metylomalonowa MMUT, MMAA, MMAB, MCEE, MMADHC Niedobór CPT2 CPT2
Acyduria propionowa PCCA, PCCB Niedobór LCHAD HADHA
Argininemia ARG1 Niedobór MCAD ACADM
Choroba Gauchera GBA Niedobór MTP HADHA, HADHB
Choroba syropu klonowego BCKDHA, BCKDHB, DBT Niedobór OTC OTC
Choroba Wilsona ATP7B Niedobór syntetazy holokarboksylazy HLCS
Ciężki złożony niedobór odporności IL2RG Niedobór tetrahydrobiopteryny PTS, QDPR, PCBD1, GCH1
Cukrzyca MODY HNF1A, HNF1B, HNF4A Niedobór translokazy karnityno-acylokarnitynowej SLC25A20
Cystynoza CTNS Niedobór transportera glukozy typu 1 SLC2A1
Cytrulinemia typu 1 ASS1 Niedobór VLCAD ACADVL
Cytrulinemia typu 2 SLC25A13 Nietolerancja fruktozy ALDOB
Drgawki pirydoksynozależne ALDH7A1 Pierwotny niedobór koenzymu Q10 (z nefropatią w przebiegu) COQ8B, COQ2, COQ6
Dystonia wrażliwa na L-dopę GCH1 Pierwotny układowy niedobór karnityny SLC22A5
Fenyloketonuria/
hiperfenyloalaninemia
PAH Przetrwała cukrzyca noworodków ABCC8, KCNJ11, GCK, INS, PDX1
Rdzeniowy zanik mięśni - SMASMN1 i SMN2
Rodzinna gorączka śródziemnomorska MEFV
Galaktozemia GALT, GALE, GALK1 Rodzinna hipercholesterolemia APOB, LDLR, PCSK9
Guz Wilmsa WT1 Siatkówczak dziedziczny RB1
Hemofilia A F8 Stwardnienie guzowate TSC1, TSC2
Hemofilia B F9 Talasemia beta oraz anemia sierpowata HBB
Hipertermia złośliwa RYR1, CACNA1S Tyrozynemia typu 1 TAT
Homocystynuria klasyczna CBS Tyrozynemia typu 2 FAH
Jaskra wrodzona CYP1B1, LTBP2, MYOC Wrodzona ślepota Lebera RPE65
II. INFANO - choroby z listy ACMG SF v.2.0
Nowotwory wieku dziecięcego Zaburzenia sercowo-naczyniowe
Guzy neuroendokrynne SDHD, SDHAF2, SDHC, SDHB Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory PKP2, DSP, DSC2, TMEM43, DSG2
Hamartoma PTEN Kardiomiopatie MYBPC3, MYH7, TNNT2, TNNI3, TPM1, MYL3, ACTC1, PRKAG2, MYL2, LMNA
Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza MEN1 Zaburzenia rytmu serca (LQT) KCNQ1, KCNH2, SCN5A
Neurofibromatoza typu II NF2 Zespół Ehlersa-Danlosa typu naczyniowego COL3A1
Polipowatość młodzieńcza BMPR1, SMAD4 Zespół Marfana FBN1
Rak rdzeniasty tarczycy RET Opcjonalne rozszerzenie metodą MLPA
(dodatkowo płatne)
Rodzinna polipowatość jelita grubego APC Dystrofia Duchenne’a - DMD
DMD
Zespół Li-Fraumeni TP53
Zespół Peutz-Jeghersa STK11 Wrodzony przerost nadnerczy - CAH CYP21A2
Zespół Von Hippel-Lindau VHL


Badanie INFANO obejmuje:


1a. Wybraną grupę 41 chorób, głównie zaburzeń metabolicznych, gdzie wynik dodatni analizy NGS wydawany jest najwcześniej ze względu na poważne, trudne do odwrócenia, wczesne objawy; w tym m.in. rdzeniowy zanik mięśni (badanie metodą MLPA).

1b. Wybraną grupę 16 chorób, dla których ważna jest wczesna informacja, jednak mniej istotne jest natychmiastowe rozpoczęcie działań profilaktyczno-leczniczych.

2. Dodatkowo (opcjonalnie) i bez dodatkowej opłaty, badaniu poddane mogą być geny wskazane przez ACMG jako istotne dla życia i zdrowia, a objawy zaburzeń pojawiają się w dzieciństwie. Analiza obejmuje badanie w kierunku:

a) predyspozycji do nowotworów wieku dziecięcego,

b) zaburzeń sercowo-naczyniowych.

Raport końcowy: w terminie maksymalnie 6 tygodni od przyjęcia materiału.

Jeśli na wczesnym etapie badania zostanie wykryta choroba, dla której decydująca jest natychmiastowa profilaktyka/leczenie - taka informacja zostanie przekazana niezwłocznie, nawet przed wydaniem pełnego raportu diagnostycznego.


Na życzenie rodziców, za dodatkową opłatą, zakres analizy można rozszerzyć także o inne częste, a nieidentyfikowane w badaniu NGS choroby, dla których istnieje leczenie i istotne jest wczesne jego wdrożenie, np.: dystrofię Duchenne’a czy wrodzony przerost nadnerczy. Analiza ta wykonywana jest przy użyciu metody MLPA (ang. Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification).

Wyniki: w terminie 6 tygodni od przyjęcia materiału

WSKAZANIA DO ZROBIENIA BADANIA INFANO:

Wykonanie badania należy rozważyć:

 • jako badanie przesiewowe dzieci, których rodzice świadomie traktują profilaktykę i chcą odpowiedzialnie zarządzać zdrowiem swoich dzieci
 • ze względu na historię rodzinną - jeśli w rodzinie wystąpiły choroby uwarunkowane genetycznie lub o niewiadomym podłożu
 • jeśli w rodzinie wystąpiły nagłe zgony w wieku dziecięcym, z niewyjaśnionych przyczyn
 • jeśli wynik standardowego badania przesiewowego noworodków (biochemicznego) jest pozytywny lub niejednoznaczny

JAK WYGLĄDA WYKONANIE BADANIA

INFANO jest badaniem genetycznym, na które zgodnie z polskim prawem kieruje lekarz. Wykonanie badania rozpoczyna się więc konsultacją lekarską z genetykiem klinicznym, pediatrą, ginekologiem lub neonatologiem. Podczas konsultacji rodzice wybierają zakres, tj. decydują o wersjach opcjonalnych badania. Potrzebne jest też wyrażenie pisemnie świadomej zgody na badanie. Istnieje możliwość zdalnej konsultacji przed wykonaniem badania.


ZLECENIE BADANIA Z DEKLARACJĄ ŚWIADOMEJ ZGODY - do pobrania


Do wykonania badania INFANO pobierana jest krew, ślina lub wymaz z jamy ustnej badanego dziecka. Do wykonania pobrania konieczny jest zestaw pobraniowy dedykowany do badania INFANO. Zestaw do badania zawiera komplet dokumentów (formularz zgody, zlecenie badania) oraz wybrany zestaw pobraniowy (zależnie od materiału). Zestaw przekazywany jest podczas konsultacji lub przesyłany pod wskazany adres. Materiał do badań może zostać pobrany przez personel placówki medycznej, położną, pielęgniarkę lub samych rodziców (w przypadku śliny lub wymazu z jamy ustnej). Pobrany materiał trafia do laboratorium diagnostycznego NZOZ Genomed w Warszawie, gdzie jest poddawany analizie.

Biologiczni rodzice dziecka mogą zostać poproszeni przez laboratorium o udostępnienie własnego materiału genetycznego w celu właściwej interpretacji wyniku dziecka.

Pełen wynik badania, po 6 tygodniach od przekazania materiału, jest przekazywany zgodnie z informacją ze zlecenia, tj. bezpośrednio rodzicom lub placówce kierującej.

Wynik dodatni (nieprawidłowy) wymaga omówienia w poradni genetycznej. Genomed zapewnia możliwość konsultacji w swojej siedzibie w Warszawie lub wskazuje współpracującą placówkę w innym mieście.

Promocyjna cena badania do końca 2020 roku - 2 400 PLN

(nie obejmuje opłaty za rozszerzenie panelu - do indywidualnej wyceny)


Zapraszamy na stronę informacyjną badania INFANO: www.infanotest.pl


 
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive