Strona główna > News > Iii ogólnopolska konferencja doktorantów nauk o Ży...
News
Print
III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen    


W dniach 11-12 maja 2017 r. przedstawiciele firmy Genomed S.A. uczestniczyli w III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen. Konferencja była okazją do spotkania i dyskusji młodych przedstawicieli świata nauki i specjalistów – autorów wykładów plenarnych. W konferencji uczestniczyło ok. 200 doktorantów z instytucji naukowo-badawczych z całej Polski.
Zagadnienia przedstawiane na konferencji obejmowały biochemię, biofizykę, biotechnologię, biologię molekularną i mikrobiologię. Podjęte zostały zagadnienia z fizjologii roślin i człowieka, ochrony środowiska, ekologii i pogranicza nauki i przemysłu.
Dr Mariusz Krawczyk z Genomed S. A. wygłosił wykład pt. „Sekwencjonowanie NGS w praktyce: projekt POLGENOM - Polska Referencyjna Baza Genomowa oparta na genomach polskich długowiecznych (90 lat+)". Opowiedział o usługach komercyjnych oferowanych przez firmę Genomed S. A. dla klientów zajmujących się różnymi dziedzinami nauki oraz o praktycznym zastosowaniu sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w opracowaniu bazy referencyjnej genomu człowieka w oparciu o sekwencjonowanie genomów 126 zdrowych Polaków wieku powyżej 90 lat.