Strona główna > News > Ii ogólnopolskie sympozjum mikrobiologiczne „metag...
News
Print
II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk”    

Firma Genomed S.A. brała czynny udział  w II Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym „Metagenomy Różnych Środowisk”, które odbyło się w dniach 29-30.06.2017 r. w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzyńskiego PAN w Lublinie.
Tematyka   konferencji   dotyczyła  kompleksowego   rozpoznania   bioróżnorodności mikroorganizmów   w   różnych   środowiskach   oraz  najnowocześniejszych metod badawczych, stosowanych w mikrobiologii, biologii molekularnej i biotechnologii.  Celem Sympozjum było podsumowanie  dotychczasowej  wiedzy,  przedstawienie  najnowszych  osiągnięć  w  badaniach  z  zakresu  metagenomiki,  mikrobiologii,  oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami różnych środowisk oraz ich znaczenia dla rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska .  
Podczas wystąpień ustnych i sesji plakatowej wielokrotnie podejmowana była tematyka związana z zastosowaniem technologii NGS w badaniach „meta-omicznych”, co potwierdza obserwacje naszej firmy, że metagenomika, metatranskryptomika i metaproteomika są podejściami chętnie stosowanym w badaniach środowiskowych.
Aby jeszcze bardziej przybliżyć aktualnym i potencjalnym klientom szeroki zakres usług oferowany przez firmę Genomed S.A. w zakresie badań metagenomicznych i metatranskryptomicznych, mgr Anna Wąsowska (z zespołu sekwencjonowania genomowego Genomed S.A.) wygłosiła wykład pt. „Wykorzystanie sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w badaniach metagenomów”. Prezentacja dotyczyła głownie zalet i ograniczeń badań metagenomowych, opartych o analizę sekwencji genu 16S rRNA dla bakterii i ITS1 dla grzybów, w porównaniu do badania pełnych metagenomów.