Strona główna > News > V sympozjum naukowe „genetyka w praktyce ginekolog...
News
Print
V Sympozjum naukowe „Genetyka w praktyce ginekologicznej    

W dniu 12 stycznia 2018 r. w siedzibie Genomed S.A. odbyło się V Sympozjum naukowe „Genetyka w praktyce ginekologicznej”.

Genomed S.A. co roku organizuje spotkanie, którego celem jest przedstawienie lekarzom aktualnych możliwości diagnostyki genetycznej, w tym pełnego zakresu  badań, wykonywanych przez Genomed. Zaproszeni prelegenci to zawsze praktycy z dziedziny genetyki i ginekologii, którzy dzielą się własnym doświadczeniem w zakresie najnowszych badań genetycznych, stosowanych w praktyce medycznej. Podczas tegorocznego sympozjum uczestnicy mogli po raz pierwszy wysłuchać m.in. wykładu prof. Ewy Brojer z Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii - „Badania genetyczne w diagnostyce konfliktów matczyno-płodowych – zastosowania i ograniczenia”.

Jak zwykle interesujące prezentacje wygłosili dr Beata Nowakowska (IMiD), dr Anna Kucińska-Chahwan i dr Tomasz Roszkowski (SPSK im. Orłowskiego, CMKP), dr Robert Szymańczak (NZOZ Genomed) oraz, powracający na nasze spotkania, prof. Piotr Węgrzyn (Szpital Pediatryczny WUM). Nasi eksperci omawiali możliwości i pułapki w nieinwazyjnych badaniach prenatalnych wykraczających poza standardowy zakres.

Dr Monika Jurkowska uzupełniła temat o własne doświadczenia Genomedu w kontekście całogenomowych możliwości przesiewowych testu NIFTY. Zaprezentowała również nowość w ofercie Genomed: SANCO RHD Test (nieinwazyjne badanie prenatalne w kierunku ryzyka konfliktu matczyno-płodowego). Sympozjum było okazją do ożywionej wymiany poglądów i dyskusji na temat rutynowego wykorzystania diagnostyki genetycznej w praktyce lekarza położnika i ginekologa oraz genetycznego poradnictwa prenatalnego. Miło nam, że sympozjum cieszy się coraz większą popularnością.

Przygotowanie i zawartość merytoryczna spotkania zostały wysoko ocenione przez uczestników (podsumowanie ankiety).

Zapraszamy za rok!