Strona główna > News > Zakończenie realizacji projektu nr rpma.01.02.00-1...
News
Print
Zakończenie realizacji projektu nr RPMA.01.02.00-14-6209/16 – Płynna biopsja    


Innowacyjne metody diagnostyczne, oparte na technologii sekwencjonowania nowej generacji: płynna biopsja i klasyczna biopsja - porównanie

Z dniem 31.12.2018 Genomed SA zakończył realizację projektu pt. “Opracowanie metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych - płynnej biopsji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Rys. Innowacyjne metody diagnostyczne, oparte na technologii sekwencjonowania
nowej generacji: płynna biopsja i klasyczna biopsja - porównanie

W wyniku realizacji projektu:

Opracowano panel diagnostyczny (w technologii NGS) dla pacjentów onkologicznych, oparty zarówno na wolnokrążącym, pozakomórkowym DNA (cfDNA), jak i na DNA pochodzącym z tkanki nowotworowej.
Potwierdzono możliwość wykorzystania biomarkera, jakim jest wolny nowotworowy DNA, do monitorowania przebiegu choroby nowotworowej.
Zmodyfikowano i ulepszono metodykę analizy potencjalnego ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych, na podstawie sekwencjonowania całogenomowego.
Powstała platforma internetowa, prezentująca metodę płynnej biospsji i możliwości terapeutyczne, które stwarza wykonanie tego badania oraz umożliwiająca dostęp ekspertów do uzyskanych danych.

Dzięki zakończeniu realizacji projektu Genomed S.A. rozszerzy swoją ofertę diagnostyczną, związaną z diagnostyką onkologiczną i profilaktyką nowotworową, wprowadzając nowe badania w kierunku genetycznego podłoża nowotworu piersi, wykonywane zarówno z materiału utrwalonego (klasycznej biopsji guza), jak i z krwi pacjentki (płynna biopsja).


Zapraszamy do współpracy oraz do odwiedzenia strony internetowej: http://plynnabiopsja.eu