Strona główna > Praca
Praca
Print
1.

Zatrudnimy pracowników do laboratorium


Biologów molekularnych, biotechnologów, analityków medycznych, chemików, z dobrym przygotowaniem i doświadczeniem w zakresie pracy w laboratorium  (analiza ilościowa i  jakościowa DNA, PCR, sekwencjonowanie DNA, metoda HPLC)


Zakres obowiązków, związanych z pracą w laboratoriach Genomed SA:

 • ocena parametrów jakościowych i ilościowych materiału genetycznego
 • prowadzenie reakcji PCR i sekwencjonowania metoda Sangera
 • opracowanie wyników z wykorzystaniem podstawowego oprogramowania
 • przygotowywanie odczynników
 • synteza i oczyszczanie  oligonukleotydów i sond molekularnych
 • nadzór nad powierzonym sprzętem i stanowiskami pracy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – biologia, biotechnologia, analityka medyczna, chemia
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub praca licencjacka/magisterska eksperymentalna (wykonana w laboratorium molekularnym)
 • praktyczna znajomość technik biologii molekularnej (izolacja i analiza DNA, PCR,  sekwencjonowanie metodą Sangera, metody chromatografii HPLC)
 • znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie korespondencji
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa – na rok)
 • możliwość pracy w nowoczesnym laboratorium,
 • pracę w przyjaznym zespole (zaszczepionym przeciw COVD-19) , w gronie wysokiej klasy specjalistów
 • stałe podnoszenie kwalifikacji
 • pakiet medyczny

Oferty zawierające CV, list motywacyjny wraz z oświadczeniem RODO o treści jak poniżej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)",

prosimy przesyłać na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Rekomendacje mile widziane!

2.

młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, specjalista ds. analizy DNA

biolog/biotechnolog/analityk medyczny


Genomed SA, lider w obszarze diagnostyki genetycznej opartej na sekwencjonowaniu DNA, poszukuje osoby do pracy w laboratorium NZOZ Genomed na stanowisku:

młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, specjalista ds. analizy DNA

Do zadań osoby na ww. stanowisku będzie należała realizacja zadań, związanych z ogólną organizacją pracy w laboratorium diagnostycznym, w tym:

 • wykonywanie badań diagnostycznych oraz prowadzenie dokumentacji pracy laboratoryjnej
 • opracowanie wyników z wykorzystaniem podstawowego oprogramowania
 • identyfikacja i interpretacja wariantów genetycznych zgodnie z obowiązującymi w diagnostyce genetycznej standardami
 • izolacja DNA z materiału diagnostycznego, prowadzenie reakcji PCR i sekwencjonowania metodą Sangera
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych
 • nadzór nad powierzonym sprzętem i stanowiskami pracy.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe – analityka medyczna, biologia, biotechnologia
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub praca licencjacka/magisterska eksperymentalna (wykonana w laboratorium molekularnym)
 • praktyczna znajomość technik biologii molekularnej (izolacja DNA, PCR), pożądana znajomość technik sekwencjonowania: metody Sangera i sekwencjonowania następnej generacji (NGS)
 • znajomość zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) ze względu na pracę z materiałem diagnostycznym, pożądany tytuł diagnosty laboratoryjnego
 • dokładność i sumienność
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność przeszukiwania oraz krytycznej analizy literatury naukowej oraz korzystania z genetycznych i medycznych baz danych

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa – na rok)
 • możliwość pracy w nowoczesnym laboratorium, w dziedzinie diagnostyki genetycznej
 • pracę w przyjaznym zespole, w gronie wysokiej klasy specjalistów
 • stałe podnoszenie kwalifikacji
 • pakiet medyczny

Oferty zawierające CV wraz z oświadczeniem RODO o treści jak poniżej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)",

prosimy przesyłać na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Rekomendacje mile widziane!

3.
Zatrudnimy pracownika na stanowisku młodszy bioinformatyk

Wykształcenie: wyższe, kierunek bioinformatyka, biologia, biotechnologia lub pokrewne

Wymagania:

 •  sprawne poruszanie się w konsoli linuksowej (np. zmienne środowiskowe, awk, sed, ssh, itp.)
 • posiadanie co najmniej podstawowej orientacji w programowaniu w Pythonie lub w R (najlepiej w obu), aby móc samodzielnie wykonać analizę danych na podstawie dokumentacji
 • znajomość zagadnień bioinformatyki i/lub statystyk
 • umiejętność współpracy w zespole, kreatywność, zaangażowanie i zainteresowanie zagadnieniami współczesnej genomiki
 • znajomość języka angielski w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji oprogramowania
 •  mile widziane doświadczenie w pracy z danymi NGS oraz znajomość referencyjnych baz danych biologicznych
 •  mile widziana znajomość platform konteneryzacji (np. Docker), git, AWS


Zadania:

 •  prowadzenie badań i analiz danych biologicznych przy zastosowaniu narzędzi informatycznych
 •  katalogowanie informacji biologicznych i wyszukiwanie sekwencji w komputerowych bazach danych
 •  aktywny udział w projektach badawczych


Oferujemy:

 • pracę nad ambitnymi projektami z zakresu analizy danych NGS (metagenomika, DNAseq, RNAseq itp)
 • możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • praca w doświadczonym, ambitnym zespole z wieloletnim stażem w branży
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pakiet medyczny

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, w celu rekrutacji, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).4.
Zatrudnimy informatyka (o specjalności "web developer")

Wymagania:
- dobra znajomość HTML, CSS i JavaScript
- doświadczenie w pracy z wykorzystaniem języka PHP i bazy MySQL/MariaDB

Dodatkowym atutem będą:
- znajomość języka Python, frameworków Django, Laravel czy Vue.js
- doświadczenie w administrowaniu serwerami, pracującymi pod kontrolą
  systemu linux

Proponujemy zatrudnienie (od pół do pełnego etatu),  jesteśmy otwarci na inne formy współpracy.

Prosimy o przesyłanie CV z poniższą klauzulą dot. RODO na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"