Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Annual reports > Raport ebi 4/2016 - raport roczny genomed s.a. za ...
Annual ReportsPrint
Raport EBI 4/2016 - Raport roczny Genomed S.A. za 2015 rok     

Attention: open in a new window.

Zarząd GENOMED S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2015.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

2015_genomed_raport_roczny_20160531.pdf

genomed_sprawozdanie_finansowe_2015.zacznik1.pdf

genomed_sprawozdanie_zarzadu_2015_zacznik2.pdf


genomed_oswiadczenie_zarzadu_2015_zacznik3.pdf

genomed_opinia_i_raport_bieglego_2015_zacznik4.pdf


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive