Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 1/2015 - harmonogram publikowania rapor...
Current ReportsPrint
Raport EBI 1/2015 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

RAPORTY KWARTALNE:
• Raport za IV kwartał 2014 roku: 13 lutego 2014 r.
• Raport za I kwartał 2015 roku: 14 maja 2014 r.
• Raport za II kwartał 2015 roku: 14 sierpnia 2014 r.
• Raport za III kwartał 2015 roku: 13 listopada 2014 r.

RAPORT ROCZNY:
• Raport roczny za 2014 rok: 22 maja 2015 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Raport

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive