Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 2/2015 - korekta raportu ebi 1/2015
Current ReportsPrint
Raport EBI 2/2015 - Korekta raportu EBI 1/2015    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. niniejszym przekazuje korektę do raportu nr 1/2015 „Harmonogram publikacji raportów okresowych  w 2015 roku”. Korekta raportu związana jest z oczywistą omyłką pisarską, która polega na wskazaniu roku 2014 zamiast roku 2015 przy poszczególnych terminach publikacji raportów okresowych w 2015 przekazywanych w powyższym raporcie.

Treść raportu przed korektą:

„Zarząd Spółki GENOMED S.A.  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

RAPORTY KWARTALNE:

 • Raport za IV kwartał 2014 roku: 13 lutego 2014 r.
 • Raport za I kwartał 2015 roku: 14 maja 2014 r.
 • Raport za II kwartał 2015 roku: 14 sierpnia 2014 r.
 • Raport za III kwartał 2015 roku: 13 listopada 2014 r.


RAPORT ROCZNY:

 • Raport roczny za 2014 rok: 22 maja 2015 r.
Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.”


Treść raportu po korekcie:

„Zarząd Spółki GENOMED S.A.  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

RAPORTY KWARTALNE:

 • Raport za IV kwartał 2014 roku: 13 lutego 2015 r.
 • Raport za I kwartał 2015 roku: 14 maja 2015 r.
 • Raport za II kwartał 2015 roku: 14 sierpnia 2015 r.
 • Raport za III kwartał 2015 roku: 13 listopada 2015 r.


RAPORT ROCZNY:

 • Raport roczny za 2014 rok: 22 maja 2015 r.
Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.”


Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Raport

Osoby reprezentujące spółkę

 • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
 • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive