Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 4/2015 - zawarcie umowy o transferze te...
Current ReportsPrint
Raport EBI 4/2015 - Zawarcie Umowy o Transferze Technologii z firmą BGI Europe A/S    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że
dnia 19.02.2015 podpisał w trybie obiegowym Umowę o Transferze Technologii  z firmą BGI Europe  A/S, Kopenhaga, Dania (europejskim działem diagnostycznym Beijing Genomics Institute).
Spółka informowała o rozwoju współpracy z tym kontrahentem w raportach bieżących nr 15 /2013 z 25 lipca 2013 i nr 6/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Umowa ta, o wartości ponad 15 mln PLN, umożliwia Spółce,  jako jedynemu podmiotowi w Polsce, wykonywanie we własnym laboratorium nieinwazyjnego genetycznego testu prenatalnego (ang. NIPT).
Umowa została zawarta na czas określony, na okres 3 lat i zapewnia Spółce wyłączność na terytorium Polski oraz Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii.

Podpisana Umowa gwarantuje Spółce transfer technologii NIFTY, opartej o sekwencjonowanie nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS), oraz współpracę przy dalszym rozwoju tego testu. Umowa otwiera też możliwość wprowadzania  innych  badań genetycznych, opartych na technologii NGS, i  wpisuje się w misję Spółki, która ukierunkowana jest na wprowadzenie  technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Raport

Osoby reprezentujące spółkę

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu


odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive