Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 5/2015 - zmiany w składzie rady nadzorc...
Current ReportsPrint
Raport EBI 5/2015 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.


Zarząd Genomed S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 17 marca 2015 r., do Spółki wpłynęło oświadczenie MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Akcjonariusz”) o skorzystaniu przez Akcjonariusza z przysługującego mu uprawnienia osobistego i odwołaniu pana Grzegorza Gromady z Rady Nadzorczej Spółki oraz powołaniu na jego miejsce pana Adama Jarmickiego i powierzeniu mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (życiorys pana Adama Jarmickiego stanowi załącznik do niniejszego raportu).

Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki wygląda następująco:

1) Adam Jarmicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2) Piotr Mariusz Skowron - Członek Rady Nadzorczej

3) Tomasz Bykowski – Członek Rady Nadzorczej

4) Bogusław Bobula – Członek Rady Nadzorczej

5) Krzysztof Cetnar – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


cv_adam jarmicki.pdf

Osoby reprezentujące spółkę

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive