Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 12/2015 - zmiany w składzie organów nad...
Current ReportsPrint
Raport EBI 12/2015 - Zmiany w składzie organów nadzorujących i zarządzających Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015 roku, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej na kolejną 5-letnią kadencję następujące osoby:
1) Bogusław Bobula,
2) Mieczysław Prószyński,
3) Tomasz Bykowski.
Jednocześnie zgodnie z postanowieniami §15 ust. 4 Statutu Spółki, na zasadzie uprawnień osobistych przyznanych określonym akcjonariuszom do Rady Nadzorczej został również powołany na kolejną 5-letnią kadencję:
1) Piotr Mariusz Skowron
Ponadto w związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład zarządu na nową 2-letnią kadencję następujące osoby:
1) Andrzej Henryk Pałucha,
2) Marek Zagulski.
Jednocześnie zgodnie z postanowieniami §17 ust. 2 Statutu Spółki, na zasadzie uprawnień osobistych przyznanych określonym akcjonariuszom, do Zarządu została również powołana na kolejną 2-letnią kadencję:
1) Anna Boguszewska-Chachulska – Prezes Zarządu,

Załączniki:
Życiorysy zawodowe członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek zarzadu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive