Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 15/2015 - zawarcie umowy o wyłączności ...
Current ReportsPrint
Raport EBI 15/2015 - Zawarcie Umowy o wyłączności między Genomed S.A. a BGI Europe A/S, dotyczącej sprzedaży produktów i usług sekwencjonowania nowej generacji.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że dnia 24.09.2015 uzyskał informację o podpisaniu w trybie obiegowym Umowy z firmą BGI Europe A/S, Kopenhaga, Dania. Podpisana Umowa gwarantuje Spółce wyłączność na sprzedaż w Polsce produktów BGI Tech, związanych z technologią sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS), w tym sekwencjonowania całych genomów ludzkich metodą opracowaną i opatentowaną przez amerykańską firmę Complete Genomics.
Firma BGI jest największym na świecie dostawcą pełnego zakresu usług sekwencjonowania. W roku 2013 przejęła firmę Complete Genomics, która skonstruowała własny, w pełni zautomatyzowany system sekwencjonowania i analizy genomów, Revelocity, zdolny do przeanalizowania do 30 000 genomów rocznie. Jest to najbardziej zaawansowana i efektywna technologia NGS na świecie. Systemy Revelocity zostały już zamówione przez instytucje publiczne Holandii i Australii.
Dostęp do technologii BGI-Complete Genomics pozwoli Genomed S.A. na obniżenie kosztów diagnostyki genetycznej opartej o NGS oraz badania całego genomu o zastosowaniu profilaktycznym, będącego w końcowej fazie testowania. Dystrybucja produktów i usług opartych na technologii Complete Genomics umożliwi istotny wzrost przychodów Spółki w najbliższych latach.
Już ponad połowa przychodów Genomed S.A. pochodzi z usług opartych o NGS, stawiając Spółkę w niekwestionowanej pozycji lidera na rynku sekwencjonowania i analizy DNA w Polsce.
W ramach prac badawczo-rozwojowych i realizacji usług diagnostycznych Spółka przeanalizowała już pod kątem diagnostycznym 150 całych genomów ludzkich oraz 50 eksomów (części kodujących genomu).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive