Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 5/2016 - zwołanie zwyczajnego walnego z...
Current ReportsPrint
Raport EBI 5/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMED S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 15.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Ponczowa 12.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Wzory pełnomocnictw oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej Emitenta: http://www.genomed.pl/index.php/pl/wza.

Z uwagi, iż w porządku obrad ZWZ znajduje się w szczególności uchwała w przedmiocie zmiany §9 Statutu Spółki, w załączeniu do raportu Spółka przekazuje treść obecnie obowiązującego §9 oraz planowane zmiany.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  • Anna Boguszewska-Chachulska, Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski, Członek Zarządu


odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive