Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 8/2016 - korekta raportu 7/2016 - rapor...
Current ReportsPrint
Raport EBI 8/2016 - Korekta raportu 7/2016 - Raport Kwartalny Genomed S.A. za II kwartał 2016 roku     

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. niniejszym przekazuje korektę do raportu okresowego nr 7/2016 „Raport Kwartalny Genomed S.A. za II kwartał 2016 roku”. Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem błędu rachunkowego w tabeli Aktywa pozycja V - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, który skutkował także pojawieniem się błędu rachunkowego w pozycji „Suma aktywów”.


Dane przed korektą:

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

12 644,00

19 749,00

1.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

12 644,00

19 749,00

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

10 757,71

10 757,71

Suma aktywów

5 941 692,00

4 334 311,48


Dane po korekcie:

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

23 401,71

30 506,71

1.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

12 644,00

19 749,00

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

10 757,71

10 757,71

Suma aktywów

5 952 449,71

4 345 069,19


W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego Raportu Kwartalnego Genomed S.A. za II kwartał 2016 roku.

Raport - 2016q2_genomed-raport_20161021.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive