Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 2/2017 - podpisanie umowy na badanie sp...
Current ReportsPrint
Raport EBI 2/2017 - Podpisanie Umowy na badanie sprawozdania finansowego    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed Spółki Akcyjnej w Warszawie („Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę ze spółką pod firmą PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6/1b umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Zawarcie powyższej umowy nastąpiło w trybie obiegowym, w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 grudnia 2016 roku, w której Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 15 ust. 14 pkt 7 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku i postanowiła zlecić jego zbadanie i ocenę firmie PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive