Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 6/2017 - korekta raportu 3/2017 - rapor...
Current ReportsPrint
Raport EBI 6/2017 - Korekta raportu 3/2017 - Raport Kwartalny Genomed S.A. za IV kwartał 2016 roku.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. niniejszym informuje, iż opublikował w dniu dzisiejszym jako raport kwartalny - korektę do raportu okresowego nr 3/2017 "Raport Kwartalny Genomed S.A. za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive