Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 10/2017 - korekta raportu 7/2017 - rapo...
Current ReportsPrint
Raport EBI 10/2017 - Korekta raportu 7/2017 - Raport kwartalny Genomed S.A. za I kwartał 2017 roku    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. niniejszym informuje, iż opublikował w dniu dzisiejszym jako raporty kwartalne - dwie korekty do raportu okresowego nr 7/2017 "Raport Kwartalny Genomed S.A. za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive