Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 11/2017 - wprowadzenie do alternatywneg...
Current ReportsPrint
Raport EBI 11/2017 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A2    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym (EBI) nr 4/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. informuje, iż w dniu 17 maja 2017 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 490/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 35 916 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive