Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 10/2018 - rezygnacja członka rady nadzo...
Current ReportsPrint
Raport EBI 10/2018 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Genomed Spółka Akcyjna    

Attention: open in a new window.

Zarząd spółki Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ponczowej 12 informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Macieja Kowalskiego oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Genomed S.A. z dniem 2 lipca 2018 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu

Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive