Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 16/2018 - zmiany w składzie rady nadzor...
Current ReportsPrint
Raport EBI 16/2018 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 24 października 2018  r., do Spółki wpłynęło oświadczenie Akcjonariusza - Diagnostyka sp. z o.o.  („Akcjonariusz”) o skorzystaniu przez Akcjonariusza z przysługującego mu uprawnienia osobistego i powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Jakuba Swadźby.
Życiorys pan Jakuba Swadźby stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki wygląda następująco:

1) Jakub Swadźba - Członek Rady Nadzorczej
2) Piotr Mariusz Skowron - Członek Rady Nadzorczej
3) Tomasz Bykowski – Członek Rady Nadzorczej
4) Bogusław Bobula – Członek Rady Nadzorczej
5) Mieczysław Prószyński – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive