Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 3/2019 - harmonogram publikowania rapor...
Current ReportsPrint
Raport EBI 3/2019 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku     

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

RAPORTY KWARTALNE:
• Raport za IV kwartał 2018 roku: 14 lutego 2019 r.
• Raport za I kwartał 2019 roku: 15 maja 2019 r.
• Raport za II kwartał 2019 roku: 14 sierpnia 2019 r.
• Raport za III kwartał 2019 roku: 14 listopada 2019 r.

RAPORT ROCZNY:
• Raport roczny za 2018 rok: 24 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive