Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 10/2019 - zmiany w składzie zarządu gen...
Current ReportsPrint
Raport EBI 10/2019 - Zmiany w składzie Zarządu Genomed S.A     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 r., do Spółki wpłynęło oświadczenie akcjonariusza - Diagnostyka sp. z o.o.  („Akcjonariusz”) o skorzystaniu przez Akcjonariusza z przysługującego mu uprawnienia osobistego i powołaniu do Zarządu Spółki Pani Anny Piotrowskiej-Mietelskiej.

Życiorys Pani Anny Piotrowskiej-Mietelskiej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Aktualny skład Zarządu Spółki wygląda następująco:

1) Anna Boguszewska-Chachulska, Prezes  Zarządu
2) Marek Zagulski, Członek Zarządu  
3) Andrzej Pałucha, Członek Zarządu
4) Anna Piotrowska-Mietelska, Członek Zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive