Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 8/2021 - zwołanie zwyczajnego walnego z...
Current ReportsPrint
Raport EBI 8/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMED S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 22 czerwca 2021 roku na godzinę 13.00 w Warszawie, przy ul. Ponczowej 10.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Wzory pełnomocnictw oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej Emitenta: http://www.genomed.pl/index.php/pl/wza.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarząduodwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive