Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 14/2021 - wybór biegłego rewidenta do z...
Current ReportsPrint
Raport EBI 14/2021 - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022 - Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A., informuje, iż w dniu 9 grudnia 2021 roku, po godzinach pracy sekretariatu, Spółka otrzymała informację, że Rada Nadzorcza Genomed  S.A. dnia 9 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022.

Wybranym biegłym rewidentem jest firma: MS Rewident Marcin Solarski, wpisana pod numerem 3181 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ogłoszoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurentodwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive