Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 5/2022 - skup akcji własnych emitenta ...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 5/2022 - Skup akcji własnych Emitenta - publikacja zaproszenia do składania ofert i podanie ceny nabycia akcji własnych     

Attention: open in a new window.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 4/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku, Zarząd Genomed  S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji rozpocznie się w dniu 17 listopada 2022 roku.
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta wraz ze szczegółowymi zasadami składania i przyjmowania ofert stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive