Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 15/2017 - wykaz akcjonariuszy posiadaj...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 15/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GENOMED S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2017 r. Lista stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Załącznik
wykaz akcjonariuszy_5_wza_27062017.pdf

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  • Anna Boguszewska-Chachulska, Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski, Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive