Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 18/2017 - informacja przekazana spółce...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 18/2017 - Informacja przekazana Spółce przez MCI Capital TFI S.A.     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 lipca 2017 r., do Spółki wpłynęło pismo od zarządu MCI Capital TFI S.A., datowane na dzień 25 lipca 2017 r., zawierające następującą informację:
"Informujemy Państwa, że MCI Capital TFI S.A. (jako zarządzający funduszem MCI.CreditVentures 2.0. FIZ) rozpoczyna z dniem dzisiejszym proces negocjacji sprzedaży pakietu akcji Genomed należącego do MCI.CreditVentures 2.0. FIZ".

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive