Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 21/2017 - podpisanie istotnej umowy ...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 21/2017 - Podpisanie istotnej umowy     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że dnia 10 października 2017 r. podpisana została w trybie obiegowym umowa pomiędzy Spółką a Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym _PIWet-PIB_ z siedzibą w Puławach, której przedmiotem jest sukcesywne świadczenie przez Spółkę usług sekwencjonowania DNA i produktów PCR. Umowa zawarta została na okres jednego roku, tj. do 3 października 2018 r., a jej wartość wynosi 489 471,12 zł brutto.
PIWet-PIB to interdyscyplinarny ośrodek badawczy o statusie Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego _KNOW_, który otrzymują najlepsze instytucje naukowe, prowadzące badania na poziomie międzynarodowym. Emitent współpracuje z PIWet-PIB od 2010 roku, usługi świadczone przez Spółkę obejmują m.in. syntezę oligonukleotydów oraz sekwencjonowania DNA metodą Sangera oraz NGS.
W opinii Spółki podpisanie przedmiotowej umowy jest potwierdzeniem zdobytego przez Emitenta doświadczenia w realizacji wysoce złożonych projektów, opartych na najnowszych technologiach genomowych.

odstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive