Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 2/2018 - informacja przekazana spółce ...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 2/2018 - Informacja przekazana Spółce przez MCI Capital TFI S.A.     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu ESPI 18/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 maja 2018 r. do Spółki wpłynęła informacja od zarządu MCI Capital TFI S.A. o następującej treści:
"W dniu dzisiejszym MCI Capital TFI SA poinformowało w imieniu Funduszu MCI.CreditVentures 2.0 FIZ spółkę Diagnostyka Sp. z o.o. _potencjalnego nabywcę_ o przyjęciu jej oferty na zakup wszystkich 460.889 akcji Genomed S.A. w posiadaniu Funduszu. Obie strony planują zamknąć transakcję w najbliższych tygodniach."

Podstawa prawna         
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Zagulski - Członek Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive