Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 3/2018 - zwołanie zwyczajnego walnego ...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 3/2018 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMED S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2018 roku na godzinę 11.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Ponczowa 12.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Wzory pełnomocnictw oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej Spółki: http://www.genomed.pl/index.php/pl/wza.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive