Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 4/2018 - aktualizacja informacji przek...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 4/2018 - Aktualizacja informacji przekazanej Spółce przez MCI Capital TFI S.A. GENOMED S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu ESPI 2/2018 z dnia 25 maja 2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca 2018 r., do Spółki wpłynęła informacja od zarządu MCI Capital TFI S.A. potwierdzająca zawarcie transakcji sprzedaży całego pakietu akcji Genomed S.A., będącego w posiadaniu MCI.CreditVentures 2.0 FIZ, na rzecz Diagnostyka Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive