Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 5/2018 - powiadomienie o transakcjach ...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 5/2018 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12.06.2018 r. wpłynęło, w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, dokonanych przez  MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, będącą osobą blisko związaną z następującymi osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Genomed S.A.: Tomasz Danis – Członek Zarządu; Maciej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, która miała miejsce w dniu 8 czerwca 2018 r.

Powiadomienie

Podstawa prawna                             
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące  spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive