Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 15/2018 - najnowsza technologia nieinw...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 15/2018 - Najnowsza technologia nieinwazyjnych, genetycznych badań prenatalnych w Genomed S.A. – współpraca z firmą Illumina    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że
w dniu 16.08.2018 wypowiedziała  Umowę o  współpracy, dotycząca badania NIFTY, zawartą z  firmą BGI Europe  A/S, Kopenhaga, Dania (europejskim działem diagnostycznym Beijing Genomics Institute).

Spółka informowała o współpracy z tym kontrahentem i o rozwoju badania NIFTY w raportach bieżących EBI nr 10/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., nr 4/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., nr 6/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. i 15/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. 
Umowa ta, o zrealizowanej wartości ponad 20 mln PLN przychodów, umożliwiła Spółce,  jako jedynemu podmiotowi w Polsce, wykonywanie we własnym laboratorium nieinwazyjnego, genetycznego testu prenatalnego (ang. NIPT).

W związku z koniecznością znaczącego zwiększenia przepustowości laboratorium i pełnej automatyzacji procesu, Emitent podjął decyzję o zawarciu umowy i rozpoczęciu współpracy z firmą Illumina, Inc. i rozpoczęciu wykonywania testu prenatalnego SANCO w ścisłej współpracy z tym światowym liderem technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS). Test SANCO, oparty na najnowszej dostępnej technologii NGS, posiada certyfkat CE-IVD na cały proces i wykonywany będzie w nowym laboratorium Genomed SA w Warszawie.

W ocenie Zarządu Emitenta zmiana technologii testu prenatalnego wpłynie pozytywnie na przychody Emitent w średnioterminowej perspektywie czasu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive