Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 17/2018 - zawiadomienie o zmianie udzi...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 17/2018 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GENOMED S.A.     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. informuje, że w dniu 19 września 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Diagnostyka sp. z o.o. , na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Genomed S.A. W załączeniu przekazujemy treść zawiadomienia.

Zawiadomienie

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące  spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Pprezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive