Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 32/2018 - powiadomienie o transakcjach...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 32/2018 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki - korekta do raportu 31/2018    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. -"Emitent"- informuje, że w dniu 03.12.2018 r., po godzinach pracy sekretariatu,  wpłynęła, w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR, korekta do  powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta - Pana Jakuba Swadźbę, które zostało opublikowane w raporcie ESPI nr 31/2018 dnia 30 listopada 2018 r

Pełna treść skorygowanego  powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.


Podstawa prawna                             
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące  spółkę:

Marek Zagulski - Członek Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive