Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 34/2018 - powiadomienie o transakcjach...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 34/2018 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. -"Emitent"- informuje, że w dniu 12.12.2018 r. wpłynęło, w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, dokonanych przez Diagnostyka Sp. z o.o., będącą osobą blisko związaną  z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Panem Jakubem Swadźbą.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Powiadomienie

Podstawa prawna                             
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące  spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive