Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 2/2019 - korekta numeru raportu bieżąc...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 2/2019 - Korekta numeru raportu bieżącego 35/2019    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. niniejszym przekazuje korektę do raportu ESPI  nr 35/2019 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem błędu pisarskiego dotyczącego numeru raportu.
Raport opublikowany został pod numerem 35/2019 podczas gdy prawidłowy numer to 1/2019.
Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.

Osoby reprezentujące  spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Andrzej Pałucha - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive