Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 5/2020 - podpisanie istotnej umowy
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 5/2020 - Podpisanie istotnej umowy    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że dnia 2 czerwca 2020 r. podpisana została w trybie obiegowym umowa pomiędzy Spółką a Narodowym Instytutem Leków z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmskiej 30/34, której przedmiotem jest sukcesywne świadczenie przez Spółkę usług sekwencjonowania metodą nowej generacji (ang. NGS) prawie dwu tysięcy genomów bakteryjnych. Umowa zawarta została na okres 12 miesięcy, tj. do 27 maja 2021 r., a jej wartość wynosi 1.107.369,00 PLN brutto.

W opinii Spółki podpisanie przedmiotowej umowy jest potwierdzeniem dominującej pozycji Emitenta na rynku usług NGS, potwierdzeniem możliwości dalszego wzrostu przychodów i rentowności spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Osoby reprezentujące  spółkę:

Marek Zagulski - Członek Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent


odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive