Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 14/2020 - zwołanie nadzwyczajnego waln...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 14/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMED S.A.     

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) na dzień 12 stycznia 2021 roku na godzinę 12.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Ponczowa 10.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Wzory pełnomocnictw oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej Emitenta: http://www.genomed.pl/index.php/pl/wza.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki:
Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive