Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 8/2021 - zwołanie zwyczajnego walnego ...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 8/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMED S.A.     

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 22 czerwca 2021 roku na godzinę 13.00 w Warszawie, przy ul. Ponczowej 10.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Wzory pełnomocnictw oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej Emitenta: http://www.genomed.pl/index.php/pl/wza.
Podstawa prawna: inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive