Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Quarterly reports > Raport ebi 5/2017 - korekta raportu kwartalnego ge...
Quarterly ReportsPrint
Raport EBI 5/2017 - Korekta Raportu Kwartalnego Genomed S.A. za IV kwartał 2016 roku     

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. niniejszym przekazuje korektę do raportu okresowego nr 3/2017 „Raport Kwartalny Genomed S.A. za IV kwartał 2016 roku”. Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem błędu rachunkowego w pkt. 9 raportu w tabeli:
"Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, na dzień przekazania niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu".

Dane przed korektą:

Kolumna: „Suma głosów na WZA”, TOTAL= 2 511 743

Dane po korekcie:
Kolumna: „Suma głosów na WZA”, TOTAL= 2 481 385

W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego Raportu Kwartalnego Genomed S.A. za IV kwartał 2016 roku.

2016Q4_genomed-raport_20170316.pdf


Osoby reprezentujące spółkę

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive