Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Quarterly reports > Raport ebi 9/2017 - druga korekta raportu kwartaln...
Quarterly ReportsPrint
Raport EBI 9/2017 - Druga korekta Raportu Kwartalnego Genomed S.A. za I kwartał 2017 roku    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. niniejszym przekazuje drugą korektę do raportu okresowego nr 7/2017 „Raport Kwartalny Genomed S.A. za I kwartał 2017 roku”. Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem błędu pisarskiego w pkt. 9 raportu w tabeli:
"Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, na dzień przekazania niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu".

Dane przed korektą:


Wiersz: „Pozostałe akcje serii B”, kolumna: "Ilość akcji" = 85 094, kolumna: "Ilość głosów na WZA" = 85 094

Kolumna: "Ilość głosów na WZA", TOTAL= 2 511 743

Dane po korekcie:


Wiersz: „Pozostałe akcje serii B”, kolumna: "Ilość akcji" = 83 832, kolumna: "Ilość głosów na WZA" = 83 832

Kolumna: "Ilość głosów na WZA", TOTAL= 2 481 385


W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego Raportu Kwartalnego Genomed S.A. za I kwartał 2017 roku.

2017Q1_genomed-raport_20170517a.pdf

Osoby reprezentujące spółkę

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive