Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Quarterly reports > Raport ebi 4/2019 - raport kwartalny genomed s.a....
Quarterly ReportsPrint
Raport EBI 4/2019 - Raport kwartalny Genomed S.A. za IV kwartał 2018 roku     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

2018Q4_Genomed-raport_20190214.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive