Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Quarterly reports > Raport ebi 3/2022 - raport kwartalny genomed s.a. ...
Quarterly ReportsPrint
Raport EBI 3/2022 - Raport kwartalny Genomed S.A. za I kwartał 2022 roku     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

Załączniki:

2022Q1_Genomed_2022_05_13.pdf

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive