Strona główna > Aktualności > Informacje > Genom profilaktyczny - najbardziej kompleksowe bad...
Aktualności
Drukuj
Genom Profilaktyczny - najbardziej kompleksowe badanie genetyczne     


W 15 rocznicę powstania firmy, gdy po 20 latach ostatecznie zamknięto projekt sekwencjonowania genomu człowieka, a nagrodę Nobla otrzymał naukowiec, który bada genomy wymarłych hominidów i ewolucję rodzaju Homo, Genomed S.A. wdraża dopracowaną przez swój zespół ofertę profilaktycznej analizy genomu.
Jest ona skierowana do osób zainteresowanych poznaniem zapisanych w ich genomach predyspozycji do wystąpienia chorób genetycznie uwarunkowanych a także ryzyka przekazania dzieciom uszkodzonej kopii genu i związanej z nim choroby.

Analiza całego genomu (ang. WGS) to najbardziej nowoczesne badanie genetyczne, które otwiera nowe możliwości profilaktyki i leczenia spersonalizowanego, dostarczając danych niezmiennych, i aktualnych przez całe życie.

W tym całogenomowym badaniu analizie bionformatycznej podlegają wszystkie geny w genomie człowieka, a szczegółowej  analizie diagnostycznej – 5 000 genów, w których występują znane warianty chorobotwórcze. Wraz z mapą całego genomu przekazujemy szczegółowy raport, obejmujący najważniejsze, wykryte problemy genetyczne i wynikające z nich potencjalne ryzyka zachorowania na choroby uwarunkowane genetycznie (stanowiący podstawę działań profilaktycznych) lub też posiadania chorego potomstwa, a także raporty dotyczące spersonalizowanej odpowiedzi na leki i wskazań dietetycznych.
Przekazana sekwencja genomu jest ostateczna, natomiast jej analiza może być przez nas  powtarzana w miarę pojawiania się nowych doniesień naukowych lub nowych danych o zdrowiu pacjenta.

Zapraszamy na stronę genomu profilaktycznego: genome23.com