Strona główna > Aktualności > Informacje > genomed na eshg 2016 w barcelonie
Aktualności
Drukuj
Genomed na ESHG 2016 w Barcelonie     

W dniach 21-24 maja 2016 roku Genomed S.A. zaprezentowała swoją ofertę badań i wyniki prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w ramach 49. dorocznej konferencji European Society of Human Genetics w Barcelonie (ESHG 2016).

W tej najważniejszej konferencji genetycznej w Europie wzięło udział ponad 3400 przedstawicieli świata nauki i medycyny,  w tym delegaci ze wszystkich europejskich Towarzystw Genetycznych. Wygłoszonych zostało ponad 200 wykładów i doniesień ustnych, odbyło się kilkanaście warsztatów tematycznych. Ponad 150 wystawców - najważniejszych, innowacyjnych firm z całego świata przedstawiło swoje nowe produkty.

Tradycyjnie w czasie konferencji przedstawiane są najnowsze osiągnięcia ze wszystkich obszarów badań genetyki człowieka. Zespół Genomedu zaprezentował wyniki prac nad klinicznym zastosowaniem sekwencjonowania eksomu (częsci kodującej genomu), uzyskane w ramach aktywności laboratorium diagnostycznego oraz wyniki projektu realizowanego w ramach Programu "INNOTECH" w ścieżce programowej IN-TECH pt.: "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej". Jego efektem jest baza referencyjna polskiej subpopulacji kaukaskiej do zastosowań komercyjnych w procesach diagnostycznych oraz w badaniach z zakresu medycyny spersonalizowanej, gromadząca warianty genetyczne, charakteryzujące zdrowego, długowiecznego Polaka.

Pierwsze na ESHG stoisko polskie (numer 743), na którym  Genomed reprezentowały Prezes Genomed SA dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska i kierownik laboratorium diagnostycznego dr n. med. Monika Jurkowska, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczestników konferencji. Przeprowadzone w czasie konferencji rozmowy i odbyte spotkania pozwalają mieć nadzieję na to, że udział w tak prestiżowej i ważnej dla diagnostyki genetycznej konferencji zaowocuje dla Spółki nawiązaniem nowych form współpracy i dotarciem do nowej grupy klientów.