Strona główna > Aktualności > Informacje > Badania genetyczne w praktyce ginekologicznej
Aktualności
Drukuj
Badania genetyczne w praktyce ginekologicznej    

16 grudnia 2016 r. odbyło się coroczne szkolenie dla lekarzy, akredytowane przez Izbę Lekarską, zorganizowane już po raz czwarty przez Genomed SA. Program spotkania został przygotowany tak, aby każdy uczestnik mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej pracy z Pacjentami.

Przybyło kilkadziesiąt osób z całej Polski. Prelegentami byli praktycy z dziedziny genetyki, zarówno klinicznej jak i laboratoryjnej,  oraz ginekolodzy-położnicy. Ich prezentacje miały na celu  pokazanie możliwości wykorzystania badań  genetycznych, w tym  nieinwazyjnych testów  prenatalnych  w  praktyce medycznej.  Pierwszy blok tematyczny poświęcony został medycynie spersonalizowanej oraz diagnostyce genetycznej.
Dr Robert Szymańczak zaprezentował referat: „Badania genetyczne – najnowsze technologie w praktyce diagnostycznej”. Dr Anna Kucińska-Chahwan przedstawiła „Możliwości nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej serologicznego konfliktu matczyno-płodowego”.

Druga część spotkania dotyczyła stricte badań prenatalnych. Przedstawione zostały cztery wykłady lekarzy praktyków i specjalistów genetyki medycznej. Dr Ewa Kostryk mówiła o kwestii poradnictwa i badań prenatalnych w rodzinach ryzyka genetycznego. Dr Tomasz Roszkowski, od kilku lat wykorzystujący w swojej praktyce wyniki testu  NIFTY,  podzielił się swoimi praktycznymi doświadczeniami, komentował też najnowsze publikacje naukowe dot. NIPT. Dr Monika Jurkowska omówiła wskazania i przeciwskazania do wykonania badania prenatalnego typu NIPT oraz potencjalne źródła błędnych wyników. Dr Beata Nowakowska przedstawiła możliwości wykorzystania mikromacierzy w diagnostyce prenatalnej.
Przedstawione prezentacje i zaangażowanie uczestników  zaowocowały bardzo ożywioną dyskusją. Spotkanie zakończyło się w godzinach wieczornych.
Uczestnicy sympozjum mieli możliwość zwiedzenia laboratorium, w którym wykonywane są testy NIFTY.
Jesteśmy przekonani, że sympozjum na stałe wpisze się w kalendarz szkoleń lekarzy,  stając się okazją do wymiany poglądów i dyskusji na temat możliwości rutynowego wykorzystywania zaawansowanych metod diagnostyki genetycznej – powiedziała, podsumowując szkolenie, dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, prezes zarządu Genomed SA.