Nzoz genomed > Badania genetyczne > Lista badań

Waluta:   

Badania genetyczne

Czerniak, postać rodzinna

Testy genetyczne oferowane przez NZOZ Genomed

Opis badaniaKod badaniaCenaTermin realizacji
Czerniak, postać rodzinna
Analiza przesiewowa (NGS) sekwencji kodującej genów BRCA1, BRCA2, BAP1, CDKN2A, CDK4, MC1R, MITF, POT1, PTCH1, TP53, PTEN, SUFU, TERT w kierunku predyspozycji do rozwoju nowotworów skóry, w tym czerniaka
   Badanie wykonujemy:
  • ze śliny (pobranie materiału wymaga naplucia do probówki, zestaw niezalecany dla dzieci poniżej 5 roku życia)
  • z krwi żylnej pobranej na EDTA (probówka morfologiczna)
CZER-NGS 2,500.00 zł do 8 tygodni


Czerniak, postać rodzinna

Czerniak złośliwy jest nowotworem wywodzącym się z melanocytów czyli komórek produkujących barwnik zwany melaniną. Najczęściej rozwija się w skórze, może jednak pojawić się również w innych tkankach i narządach, np. w oku. Najwięcej zachorowań przypada na piątą dekadę życia, jednak u osób z  wrodzonymi predyspozycjami - zazwyczaj znacznie wcześniej. Z reguły czerniak złośliwy występuje sporadycznie, jednak w około 5-10% przypadków na ten nowotwór choruje dwóch lub więcej członków rodziny.
Istnieje kilka genów, w których mutacje zwiększają ryzyko zachorowania na czerniaka. Spośród nich najlepiej poznany i opisany jest gen CDKN2A. W niektórych rodzinach defekty w genie CDKN2A predysponują nie tylko do zachorowania na czerniaka, ale również do zachorowania na nowotwory trzustki lub, rzadziej, mózgu. Statystycznie ryzyko pojawienia się czerniaka złośliwego w ciągu życia dla osoby będącej nosicielem mutacji w genie CDKN2A wynosi około 30%, niemniej jednak, jeśli inni krewni nosiciela mutacji chorowali na czerniaka ryzyko to jest znacznie wyższe i sięga 60% (dane dla populacji europejskiej). Nosiciel mutacji w genie CDKN2A  ma 50/% ryzyko jej przekazania dzieciom.
Warto wspomnieć, że również osoby będące nosicielami mutacji w genie BRCA2 (które są przede wszystkim odpowiedzialne za występowanie zespołu dziedzicznego raka piersi i jajnika) mają nieznacznie zwiększone ryzyko zachorowania na czerniaka złośliwego.
W przypadku czerniaka złośliwego wyjątkowo ważne jest postawienie rozpoznania na wczesnym etapie choroby – stąd kluczowe znaczenie samodzielnej obserwacji znamion przez pacjenta (pojawianie się nowych znamion, ewentualna zmiana kształtu, barwy, powiększanie się, swędzenie znamion już istniejących) oraz regularnych badań profilaktycznych u dermatologa i/lub onkologa. Lekarz specjalista ocenia podejrzane zmiany skórne m.in. przy pomocy dermatoskopu oraz decyduje o zasadności ich usunięcia chirurgicznego (z następczą oceną histopatologiczną pod mikroskopem). W przypadku rozpoznania czerniaka złośliwego, jeśli nowotwór ograniczony jest jedynie do skóry, jego usunięcie  wraz z odpowiednio szerokim zdrowym marginesem tkanek gwarantuje całkowite wyleczenie. Czerniak złośliwy o większym stopniu zaawansowania rozwija się agresywnie i ma dużą skłonność do dawania przerzutów do narządów odległych, a rokowanie jest bardzo poważne.
W profilaktyce czerniaka złośliwego skóry najważniejszą rolę odgrywa unikanie nadmiernej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe: stosowanie filtrów o wysokim wskaźniku SPF przy ekspozycji na słońce oraz unikanie poparzeń słonecznych (szczególnie w pierwszych latach życia) oraz rezygnacja z korzystania z solarium. Wyższe ryzyko zachorowania mają osoby o jasnej karnacji, z włosami blond lub rudymi, z dużą ilością piegów i znamion na skórze.
Badanie w  kierunku mutacji w genie CDKN2A szczególności zaleca się:

  • osobom, które zachorowały na czerniaka przed 40 rokiem życia
  • osobom, w których rodzinach wystąpiły dwa lub więcej zachorowania na czerniaka lub czerniaka i inne nowotwory: rak trzustki, rak mózgu, rak piersi.
  • osobom z licznymi znamionami, w szczególności z zespołem znamion dysplastycznych (trzeba pamiętać, że występowanie zespołu znamion dysplastycznych stanowi dodatkowy, niezależny czynnik ryzyka zachorowania na czerniaka)
  • osobom z innymi czynnikami ryzyka zachorowania na czerniaka skóry w wywiadzie (np. częste poparzenia słoneczne w dzieciństwie, nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV spowodowana częstym i intensywnym korzystaniem z solarium)

 
lista badań

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive