Nzoz genomed > Badania genetyczne > Lista badań

Waluta:   

Badania genetyczne

Dziedziczna polipowatość jelita grubego

Testy genetyczne oferowane przez NZOZ Genomed

Opis badaniaKod badaniaCenaTermin realizacji
Dziedziczna polipowatość jelita grubego
Polipowatość gruczolakowa jelita grubego (FAP), postać rodzinna. Identyfikacja 4 najczęstszych wariantów patogennych w genie APC: c.3927_3931delAAAGA, c.3183_3187delACAAA, c.3202_3205delTCAA i p.Tyr500* oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonie 14 oraz badanych fragmentach eksonu 18 genu APC
   Badanie wykonujemy:
  • ze śliny (pobranie materiału wymaga naplucia do probówki, zestaw niezalecany dla dzieci poniżej 5 roku życia)
  • z krwi żylnej pobranej na EDTA (probówka morfologiczna)
APC-1 525.00 zł do 4 tygodni
Dziedziczna polipowatość jelita grubego
Polipowatość jelita grubego (FAP, MAP i polipowatość młodzieńcza). Analiza sekwencji kodującej genów APC, MUTYH, BMPR1A i SMAD4 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji
   Badanie wykonujemy:
  • ze śliny (pobranie materiału wymaga naplucia do probówki, zestaw niezalecany dla dzieci poniżej 5 roku życia)
  • z krwi żylnej pobranej na EDTA (probówka morfologiczna)
POLYP-NGS 2,500.00 zł do 8 tygodni

Nomenklatura wariantów wg Human Genome Variation Society (HGVS) v.19.01. Numeracja eksonów zgodna z sekwencją referencyjną LRG lub HGMD oraz z sekwencją genomową hg38.
Klasyfikacja patogenności wariantów wg. American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG).

Warianty patogenne zidentyfikowane w NGS są potwierdzane metodą Sangera.


Rodzinna polipowatość gruczolakowa jelita grubego (FAP)

Rodzinna polipowatość gruczolakowata jelita grubego jest genetycznie uwarunkowanym zespołem predyspozycji do zachorowania na nowotwory, głównie jelita grubego. U chorego, z reguły po dziesiątym roku życia, rozwijają się bardzo liczne polipy jelita grubego i odbytnicy (od stu do wielu tysięcy). Polipy mają przeważnie charakter gruczołowy, ale mogą to być również polipy limfoidalne i płaskie – w badaniu kolonoskopowym obserwowany jest charakterystyczny obraz „wytapetowania” nimi ściany jelita. Pierwsze objawy polipowatości to biegunki i krew w stolcu, następnie ogólne osłabienie i chudnięcie. Polipy mają tendencję do złośliwienia i z czasem powstają w nich ogniska nowotworowe. Jedynym skutecznym leczeniem w klasycznej postaci choroby (gdzie polipy są zbyt liczne, aby można je było usuwać w trakcie kolonoskopii) jest profilaktyczne usunięcie całego jelita grubego, zazwyczaj konieczne już w wieku kilkunastu lat. W przypadku braku takiego leczenia u wszystkich pacjentów z klasyczną postacią choroby dochodzi nieuchronnie do rozwoju nowotworu – u większości już przed ukończeniem 40 roku życia.
U około połowy chorych polipy występują także w innych odcinkach przewodu pokarmowego, zwłaszcza w żołądku i dwunastnicy, jednak nie wykazują wysokiego potencjału do nowotworzenia.
Ryzyko rozwinięcia się u chorego w ciągu życia raka dwunastnicy wynosi 4-12%, raka żołądka lub trzustki – jedynie 1%. Chorzy, zwłaszcza kobiety, mają również zwiększone ryzyko wystąpienia raka brodawkowatego tarczycy (1-12%). Dzieci z mutacją w genie APC powinny być obserwowane pod kątem wątrobiaka płodowego (hepatoblastoma) - m.in. zalecane jest oznaczanie poziomu alfa-fetoproteiny - chociaż ryzyko wystąpienia u nich tego nowotworu jest stosunkowo niskie i wynosi ok. 1%. Podobnie zwiększone jest również ryzyko powstania w tej grupie chorych rzadkiego nowotworu ośrodkowego układu nerwowego - rdzeniaka płodowego (medulloblastoma).
W przebiegu choroby mogą również występować liczne objawy pozajelitowe takie jak: torbiele gruczołów łojowych i skóry, włókniaki, kostniaki, guzy desmoidalne (guzy z tkanki łącznej wykazujące tendencję do naciekania, najczęściej zlokalizowane w jamie brzusznej, częstsze u kobiet), nieprawidłowości uzębienia (zęby o długich i zaostrzonych korzeniach, zęby nadliczbowe) oraz charakterystyczne przebarwienia siatkówki oka (tzw. hipertrofia barwnikowa siatkówki obserwowana u ponad połowy pacjentów).
Oprócz klasycznej, ciężkiej postaci choroby obserwuje się także jej łagodną formę, w której polipy pojawiają się później i w mniejszej liczbie (od kilku do stu, średnio około 30), są zlokalizowane w bardziej odległych od odbytu odcinkach jelita grubego (tzw. lokalizacja proksymalna). Rak jelita grubego jest diagnozowany rzadziej (około 70% chorych) i w późniejszym wieku (średnio w 50 r.ż.) oraz brak jest towarzyszących objawów pozajelitowych (jedynie czasem występują polipy żołądka).
Częstość rodzinnej polipowatości gruczolakowatej jelita grubego,  która jest dziedziczona autosomalnie dominująco, wynosi 1: 10 000 w populacji ogólnej.
lista badań

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive